Route

De routegegevens voor 2018 zijn bekend.

Selecteer het  PictoVaantje  om te zien welke kunstenaar(s) er exposeren op de desbetreffende locatie.

Onder menu route is ook de keuze voor een overzicht van de locaties.